Passering- og båndkurs

Passeringskurset har som formål å gjøre det lettere å gå på tur med hunden. Har du hund som utagerer, eller drar i båndet, vil vi kunne komme med tips og veiledning om hvordan en kan endre dette.

Send en mail til post@nordog.no om du har spørsmål.

Kurset er lagt opp slik at du får tips og verktøy som vil hjelpe deg og din hund, som dere så må videreutvikle på egenhånd.

Dette kurset passer for alle hunder. På våre kurs har vi maks seks deltagere per instruktør slik at alle får mye individuell oppfølging.

Ønsker du mer oppfølgning etter kurs, er det muligheter for å ta privattimer.

 

Oppstartsdatoer:

Ta kontakt med oss for å vise din interesse.